"Geweldige teamspirit bij ChessQueens"

29-07-2015 12:25

Kort interview met coach Mykhaylo Oleksienko, die 4 dagen lang het ChessQueens team coachte in Activiteitencentrum Polysport in Dieren. Deze trainingsstage werd mogelijk gemaakt door het Open NK Schaken en sponsor Condigne.

"Geweldige teamspirit bij ChessQueens"

ChessQueens met coach (foto Frans Peeters)

1. Hebben jij en het team het naar jullie zin gehad in Dieren?
Ja, we hebben het zeker naar onze zin gehad. De voorwaarden om aan het schaken te werken waren voldoende: goede kamers, goed eten, een goede vergaderzaal en allerlei activiteiten buitenshuis.  

2. Hoe ging dat, 4 dagen de ChessQueens coachen?
Ik ben tevreden met die vier trainingsdagen. Alles ging volgens mijn plan en we hebben veel materiaal behandeld.  

3. Op welke aspecten hebben jullie je geconcentreerd tijdens de trainingen?
Ik ga niet teveel verklappen, want onze toekomstige tegenstanders zouden dit kunnen lezen . Maar we hebben gewerkt aan rekenen, positioneel begrip, initiatief, aanvallen, eindspelen enzovoort. 

4. Zijn er bepaalde aspecten waarop je zag dat teamleden tekort kwamen?
Elke schaker, zelfs Magnus Carlsen, komt tekort in bepaalde aspecten van het spel. Dus daar werken we aan. Maar ik ga niet zeggen wie waar tekort komt...  

5. Je bent 29 jaar oud. Was dit je eerste klus als nationaal trainer?
Ja. Hiervoor heb ik vooral privélessen gegeven. Maar ik denk dat de sfeer en de chemie binnen het team erg goed zijn, en ik denk dat we de teamspirit nog beter kunnen krijgen!

6. Je bent zelf een sterke grootmeester. Waarom heb je ervoor gekozen om je te focussen op werk als schaaktrainer? Kun je ons iets vertellen over je schaakcarrière?
Ik kan niet zeggen dat ik ervoor gekozen heb om te focussen op werk als schaaktrainer. Ik concentreer op beide aspecten momenteel. Wat betreft mijn eigen carrière: ik begon te spelen toen ik 4 was. Ik werd een IM op mijn 16e en een GM op mijn 19e. Ik heb wiskunde gestudeerd aan de universiteit van Lviv tot 2008, en daarna heb ik mijn doctoraat wiskunde gehaald in 2012. Tijdens al die jaren schommelde mijn rating rond de 2550. Pas nadat ik mijn doctoraat had gehaald kon ik me meer op schaken concentreren, en de resultaten kwamen een jaar later, in 2013, toen ik gedeeld eerste werd in bijna alle toernooien die ik speelde. In 2014 werd ik rapidkampioen van de Oekraïne, en ik werd gedeeld eerste in een erg sterk bezet toernooi in Minsk. Dit jaar heb ik niet veel gespeeld, maar ik heb wel een sterk bezet toernooi in Jermuk (Armenië) gewonnen. Mijn huidige rating is 2638. Waarom ik ook besloten heb om schaaktrainer te worden? Nou, dat heeft een heel pragmatische reden. Ik wilde een min of meer regelmatig inkomen hebben, zodat ik niet aan zwak bezette toernooien hoef deel te nemen alleen om geld te verdienen. Nu probeer ik vooral voor sterk bezette toernooien te kiezen, en als er daar geen van is blijf ik thuis, werk aan schaken en geef schaaklessen of trainingskampen.  

7. De ChessQueens willen zich later dit jaar plaatsen voor het wereldkampioenschap. Denk je dat ze een kans maken?
Natuurlijk!  

8. Heb je misschien tips voor het creëren van nog betere trainingsfaciliteiten in Nederland?
Een goede tip zou zijn om een goede sponsor te vinden (zoals in Turkije, waar de oudste bank van het land de hoofdsponsor van de nationale bond is), maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

 

 

Short interview with ChessQueens coach Mykhaylo Oleksienko, who coached the ChessQueens team for 4 days in Activity Centre Polysport in Dieren.
These training sessions were made possible by the Dutch Open and our sponsor, Condigne.

1. Have you and the team enjoyed your stay in Dieren?
Yes we did enjoy our stay in Dieren. The conditions for working on chess were sufficient: good rooms, good food, good conference room and outdoor facilities.

2. How were the 4 days of coaching the Dutch Chess Queens?
I am satisfied with the 4 days of coaching. Everything went according to my plan and we have covered a lot of material.

3. What aspects did you focus on in the training sessions?
I am not going to reveal too much (our future opponents might be reading this ) but we did work on calculation, positional understanding, initiative, attack, endgame etc.

4. Have you found the team members lacking in certain chess-technical respects?
Every chess player (even Carlsen) is lacking something in certain chess aspects. So we are working on that. But then again I am not going to say who is lacking what

5. You are 29 years old. Was this your first job as a national trainer?
Yes, it was. Before I was mostly giving private lessons.  But I think the atmosphere and the chemistry in the team is very good and I think we will be able to lift the team spirit even higher!

6. You are quite a strong grandmaster yourself. Why did you choose to concentrate on becoming a chess trainer? Please tell us some more about your own chess career.
I cannot say that I chose to concentrate on becoming chess trainer. I concentrate on both now. Now about my own chess career. I started playing chess when I was 4. I became IM at the age of 16 and GM at 19. I studied math at Lviv national university until 2008 and then I went on to get my doctorate in mathematics in 2012. During all those years my rating was roughly around 2550. Only after I got my doctorate I was able to concentrate on chess and the results came 1 year later in 2013 when I shared the first prize in almost all tournaments I played. In 2014 I became Ukrainian rapid chess champion and shared first prize in a very strong tournament in Minsk. This year I didn't play much but I managed to win a strong tournament in Jermuk, Armenia. My current ELO is 2638. Why did I decide to become chess trainer too? Well the reason is very pragmatic. I wanted to have some more or less steady income so that I wouldn't have to play some weak tournaments just to earn some money. Now I try to choose strong tournaments and if there are none I just stay home, work on chess and do some chess lessons or training camps.

7. The ChessQueens want to qualify for the World Team Championship later this year. Do you think they have a chance?
Of course they do!

8. Do you have any tips for creating better training facilities here in the Netherlands?
A good tip would be to get some good sponsor (like in Turkey, where the oldest bank of Turkey is the main sponsor of the federation) but this is much easier to say than to do

Document acties
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.